Nasza oferta

Obsługa przedsiębiorstw

  • Wyceny przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw, udziałów, akcji itp.
  • Wyceny znaków towarowych, marki, know-how.
  • Wyceny wartości godziwej majątku przedsiębiorstwa.
  • Klasyfikacje środków trwałych w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
  • Inwentaryzacje majątku trwałego.
  • Szacowanie użyteczności ekonomicznej środków trwałych.
  • Szacowanie wartości budowli dla określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości lub innych opłat uzależnionych od wartości nieruchomości.
  • Określanie wartości początkowych zagregowanych środków trwałych.
  • Prowadzenie szkoleń tematycznych.