Nasza Kadra

Naszym atutem jest karda i jej potencjał do realizacji ponad stu projektów w skali roku. Rdzeniem naszej kadry są udziałowcy i zarządzający naszą spółką oraz jej pracownicy, w szczególności:

KRZYSZTOF PUK

Prezes Zarządu i jednocześnie rzeczoznawca ds. wyceny środków i megaukładów technicznych oraz biegły sądowy 2. kadencji Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu wyceny maszyn i urządzeń, wyposażenia technicznego, wartości niematerialnych i prawnych, zorganizowanych części przedsiębiorstw i przedsiębiorstw.

IWONA KUBAREK

Wiceprezes Zarządu i jednocześnie rzeczoznawca majątkowy oraz biegły sądowy 2. kadencji Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu wyceny praw rzeczowych, wyceny środków trwałych, w tym sprzętu i aparatury medycznej oraz wyceny przedsiębiorstw.
Posiadamy własne grono rzeczoznawców, ekspertów, ekonomistów i analityków finansowych. Korzystamy z usług specjalistów i wieloletnich praktyków z dziedziny ekonomii i wyceny. Na stałe współpracujemy z kancelariami prawnymi oraz kancelariami biegłych rewidentów.
 
Nasi rzeczoznawcy posiadają przygotowanie zawodowe niezbędne do wykonywania wycen zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rzeczoznawcy Majątkowi posiadają uprawnienia państwowe nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz są członkami Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach. Rzeczoznawcy majątkowi posiadają polisy OC z tytułu wykonywanego zawodu, stale uczestniczą w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje.